logo

Spotkanie dla grzecznych dziewczynek, które chciałby czasami tupnąć nogą i pójść własną ścieżką. Spojrzeć na asertywność nie jak na sztukę odmawiania i mówienia NIE, tylko mówienia TAK sobie: własnym potrzebom i uczuciom, bez lęku i poczucia winy, z szacunkiem dla siebie i świata. Panie dowiedzą się, jak postępować asertywnie i przełożyć tę wiedzę na konkretne sytuacje z życia. Poszukają w sobie silnych, niezależnych kobiet, które potrafią zadbać o siebie, nie naruszając przy tym granic innych osób.

Grupa będzie prowadzona metodą warsztatową. Będą ćwiczenia umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz zdobywanie wiedzy psychologicznej. Regularne spotkania umożliwią głębszy kontakt i intensywną, osobistą pracę. Pomogą we wprowadzaniu asertywnych zachowań w codzienne życie i wspólnym sprawdzaniu, jakie efekty one przynoszą i jak je modyfikować.

Do tej pory odbyły się dwie edycje grupy. W anonimowych ankietach wypełnianych przez ich uczestniczki zajęcia uzyskały średnią ocen aż 5,7 (w sześciostopniowej skali, gdzie 6 jest oceną najwyższą).