a

CZĘŚĆ I
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, godz. 17.00

- prezentacja dwóch książek wydanych w 2015 roku: "Wierszy niecierpliwych" W. Różańskiego oraz "Syna bogini" Wiesława Setlaka i Marka Nalepy
- projekcja filmu Tadeusza Żukowskiego "Będziemy piękniejsi"
- wręczenie Nagrody Kapituły Wincentego Różańskiego
- pokaz grafik Hieronima Różańskiego zawartych w "Wierszach niecierpliwych"

CZĘŚĆ II

Dom Literatury Biblioteki Raczyńskich, ul. Wroniecka 14, godz. 19.00
- wernisaż wystawy "Dam wam więcej - dam czego - niewypowiedzianego". Wokół archiwaliów literackich Wincentego Różańskiego. Opracowanie merytoryczne: Regina Kurewicz i Alicja Przybyszewska, projekt graficzny: Zenona Cyplik-Olejniczak. Wystawa czynna do połowy lutego 2017 r.
- panel dyskusyjny "Opowieść z rękopisów płynąca" z udziałem Bogusławy Latawiec, Jerzego Grupińskiego, prof. Jacka Juszczyka, Andrzeja Sikorskiego i Barbary Jęcz. Tematyka rozmowy będzie dotyczyła zasobu dokumentacyjnego zawartego w IV tomie "Katalogu rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego" (Poznań 2016): archiwum czasopism "Struktury", "Struktury Trzecie" i "Arkusz", kronik Klubu Literackiego w Centrum Kultury Zamek oraz spuścizn pisarskich Wincentego Różańskiego i Przemysława Bystrzyckiego.

 "Dam wam więcej, dam czego - niewypowiedzianego", czytamy we wczesnym wierszu Wincentego Różańskiego. Dwa wydarzenia, zaplanowane na 23 listopada, dowiodą, że poeta dotrzymał słowa: nadal inspiruje i pozwala się odkrywać. Jakkolwiek na wieczór poświęcony Różańskiemu złoży się wiele głosów, ten najbardziej istotny należeć będzie do samego autora.  Przedmiotem uwagi podczas spotkania w Arsenale będą dwie wydane w 2015 roku publikacje: pośmiertny tom poezji Różańskiego oraz książka krytycznoliteracka poświęcona jego twórczości. Prezentacja wzbogacona zostanie o pokaz grafik autorstwa Hieronima Różańskiego, film poświęcony twórczej biografii poety z Ostrobramskiej i wręczenie nagrody jego imienia. Druga część wieczoru odbędzie się w Domu Literatury, dokąd zapraszamy na wernisaż wystawy eksponującej literacką spuściznę autora Wędrujemy do Szeol. Różański przemówi przez swoje rękopisy, zgromadzone w zbiorach Biblioteki Raczyńskich. Wystawa jest propozycją podróży w świat poetyckich brulionów, które utrwalają teksty w momencie stawania się, zwykle jednak niedokończone, obiecujące zatem nieograniczoną ilość odczytań. Polifonia utrwalonego w autografie tekstu wchodzi w dialog z wielowątkową opowieścią o istnieniu poety w świecie, zawartą na kartach obszernej korespondencji prezentowanej na wystawie. Wernisażowi towarzyszyć będzie prezentacja kolejnego tomu katalogu rękopisów Biblioteki Raczyńskich oraz dyskusja o życiu literackim Poznania, z udziałem jego uczestników i świadków, którzy ocalili dla potomności archiwa twórców i dokumentację swoich czasów.

Wstęp wolny na wydarzenia.

_
oprac.LT

Plakat