Plakat

Gościem będzie dr Radosław Bul z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
Kolej metropolitalna jest jednym z projektów, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Poznania i jego strefy podmiejskiej. Rozwój demograficzny i przestrzenny aglomeracji połączony ze wzrostem codziennej mobilności generuje coraz większą pracę przewozową - zwiększa się liczba i długość odbywanych podróży. Rezultatem tego jest obserwowane zwiększeniu ruchu samochodowego. Rozbudowa sieci drogowej jest kosztowna, a efekty takiego działania są ograniczone. W odpowiedzi na problemy transportowe coraz częściej i głośniej dyskutuje się o potrzebie utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Sprzyja temu bardzo korzystny, niemalże modelowy, układ Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz rosnące zatłoczenie dróg w mieście.
Analizy dowodzą, że koncepcja kolei metropolitalnej jest w obecnych uwarunkowaniach optymalnym (a może i jedynym) sposobem na wyraźne usprawnienie funkcjonowania transportu w mieście i w jego bezpośrednim otoczeniu. Zakłada się ponadto, że stworzenie systemu PKM będzie stymulować rozwój całej aglomeracji.
Czy nadzieje pokładane w koncepcji się spełnią? Jakie elementy systemu można wykorzystać, a jakie trzeba stworzyć od podstaw? Jak wyglądają dotychczasowe działania jednostek zainteresowanych budową systemu? Tego wszystkiego dowiemy się na nadchodzącym spotkaniu.

Wstęp wolny!

Zobacz www.cafemisja.pl