Dr Grażyna Baranowska

12 i 19 czerwca 2017
g.18.00-20.00

Prowadzenie:
dr GRAŻYNA BARANOWSKA
Warsztaty wprowadzają do tematyki praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem wolności sumienia i wyznania. Czym jest wolność sumienia i wyznania? Jak podchodzą do niej różne państwa i ich obywatele? Uczestnicy będą mieli możliwość poznania rozwiązań prawnych proponowanych w różnych krajach euro-śródziemnomorskich. Czy francuski model laickości stanowi dla różnych wyznań ograniczenie czy jest ich gwarantem w imię tolerancji i równouprawnienia wszystkich wyznań? Jak wygląda podejście do religii i ateizmu w krajach muzułmańskich? Dyskusje na warsztatach będą dotyczyć m.in. rozdziału państwa od kościoła, symboli religijnych w przestrzeni publicznej, nauczania religii w szkołach publicznych...

Warsztaty adresowane są do wszystkich zainteresowanych tematem, w tym również nauczycieli, szkoleniowców, aktywistów.

Zapisy do 9 czerwca drogą mailową na adres: elwira@dombretanii.org.pl

Dr Grażyna Baranowska jest adiunktem w Instytucie Nauk Prawnych PAN i pracuje w projekcie "Memory Laws in European and Comparative Perspective" finansowym ramach programu HERA. Kierowała i uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Unię Europejską. Była stypendystką Forum Turecko-Europejskiego (Mercator Program Center For International Affairs, 2016), programu Diplomacy & Diversity (Humanity in Action, 2014) i Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego Bundestagu (2013).Organizatorka i współorganizatorka kursów praw człowieka, współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu europejsko-śródziemnomorskiego RID-Euromed finansowanego z funduszy UE (Program Erasmus+) z udziałem partnerów z Francji, Niemiec, Tunezji i Mar

Wstęp wolny!

Zobacz dombretanii.org.pl