plakat

XXXIII Artystyczne Konfrontacje w Esperanto ARKONES

2017-09-22 ( piątek ) – 2017-09-24 ( niedziela )
Dom Kultury Kolejarza, al. Niepodległości 8a, Poznań

Arkones to doroczny festiwal kultury, sztuki i nauki w esperanto, w którym udział biorą esperantyści z Polski i zagranicy. Wszystkich ich łączy jedna wspólna pasja i wspólny język.

Do Poznania przyjadą entuzjaści języka międzynarodowego z różnych stron świat, aby wziąć udział m.in. w wykładach, warsztatach oraz koncertach przygotowanych w języku międzynarodowym.

Tegoroczny ARKONES zbiega się z ogłoszonym przez UNESCO - Rokiem Ludwika Zamenhofa - twórcy Esperanto, którego 100-na rocznica śmierci minęła 14 kwietnia br.

Ponadto, w tym roku, mija 10 lat od powstania E-Senco Towarzystwa Kulturalno- Społecznego im. Ludwika Zamenhofa -  obecnie głównego organizatora Arkonesu.

Kolejna tegoroczna rocznica, to 20-lecie Studium Interlingwistycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, zainicjowanego i kierowanego przez Węgierkę i esperantystkę, prof. UAM dr hab. Ilonę Koutny. Są to bezprecedensowe w skali świata studia  językoznawcze prowadzone w języku esperanto.

Specjalnym wydarzeniem tegorocznego Arkonesu, będzie koncert "Esperanckie Piosenki", 11 kompozycji muzyka jazzowego i kompozytora Macieja Fortuny, do tłumaczonych na esperanto wierszy poetów należących do Związku Literatów Polskich w Poznaniu, w sobotę 23 września o godz. 19. Na koncert - wstęp wolny. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wiersze pochodzą z antologii "Jak podanie ręki. Kiel dono de la mano" z 2013 roku.

Wszystkie punkty programu Arkonesu odbywają się w Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu, al. Niepodległości 8a. Szczegółowe informacje: www.arkones.org.