a

MIASTECZKO POZNAŃ jest czasopismem wydawanym od 15 lat. Zajmuje się problematyką dziedzictwa kulturowego Poznania i Wielkopolski. Jest otwarte na problematykę współczesną omawiając wydarzenia z pogranicza sztuk wizualnych, prezentując zjawiska literackie, recenzując książki, spektakle teatralne: lokalne, ogólnopolskie i zagraniczne. Promuje społeczeństwo obywatelskie. Jest kolportowane na terenie całego kraju. Od czerwca 2017 roku redakcja pisma ma nową siedzibę w lokalu przy ulicy Żydowskiej 15a. W miejscu o historycznym i symbolicznym potencjale - w kompleksie budynków zajmowanych do wybuchu II wojny światowej przez Fundację im. Salomona Latza.

Podczas spotkania w Bramie Poznania ICHOT Organizatorzy będą promować dwa numery czasopisma.

Wstęp wolny.

_
opr.LT

Załącznik