Sala Przemysła - ekspozycja, 2016, fot. A. Cieślawski
Sala Spotkań, Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Przemysła 1, Poznań

Wielka mi sztuka!

plakat
Rezerwat Archeologiczny "Genius loci", Ostrów Tumski, ul. ks. I. Posadzego 3, Poznań

Blask Christianitas