a

Spotkanie autorskie - Konrad Juszczyk Mądrość metafory

2018-04-19 ( czwartek )
17:00-20:00
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Sala 82, ul. Ratajczaka 38/40, Poznań

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Wydawnictwo COACHSPACE serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z dr Konradem Juszczykiem i promocję książki "Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej"

Monografia pod tytułem "Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej" jest podsumowaniem blisko dziesięciu lat badań autora nad metaforą i dialogiem. KMMK łączy wszystkie poziomy systemu języka ważne dla komunikacji międzyludzkiej: pragmatyczny, syntaktyczny i semantyczny.
Podstawy modelu są oparte na kilku teoriach: języka i metafory językoznawstwa kognitywnego oraz metod językoznawstwa korpusowego i teorii formalnych.
Pojęcia przejęte z językoznawstwa kognitywnego pochodzą z teorii metafory pojęciowej (G. Lakoff and Johnson 2010) i gramatyki kognitywnej (Langacker 2009; Sullivan 2013) oraz interakcjonistycznego podejścia do badań języka (Tomasello 2002; Gardenfors 2012).
Monografia o metaforze jest jedną z nielicznych w Polsce i na świecie prezentacji fragmentów sesji i wzorców wypowiedzi pochodzących z transkryptów (30 godzin, 178.000 wyrazów), a nie skonstruowanych przez autora czy zasłyszanych. Przewiduje się, że monografia wraz z przedstawionymi w niej metodami i założeniami dotyczącymi badań metafory i komunikacji będzie inspiracją dla następnych badaczy konwersacji, coachingu i odzwierciedlania oraz emocji, empatii i relacji.
Monografia była już prezentowana podczas seminarium Zakładu Logiki i Kognitywistyki Instytutu Psychologii oraz będzie prezentowana w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu (19.04.18) i na XI Seminarium Neuropsychologicznym (19.05.18) na zaproszenie Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu.
Książka będzie dostępna na spotkaniu.

Dr Konrad Juszczyk -specjalista językoznawstwa kognitywnego i komputerowego, badacz multimodalnej komunikacji międzyludzkiej, metafor, emocji i gestów. Kieruje i realizuje projekty finansowane przez NCN, FNP, NPRH i NCBiR. Adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki Instytutu Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat pierwszej nagrody w konkursie na popularyzację nauki INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współautor aplikacji do rozpoznawania gestów. Certyfikowany anotator ruchów rąk NEUROGES (Lausberg 2013).
Autor kilkunastu publikacji naukowych, w tym monografii o metaforze w dialogu: Mądrość metafory: komunikacyjny model metafory kognitywnej (Juszczyk 2017). Wykładowca wstępu do językoznawstwa kognitywnego i komputerowego, akwizycji języka, analizy gestu i mimiki oraz przedsiębiorczości dla studentów językoznawstwa.
Miłośnik muzyki elektronicznej, fan fotografii, spacerów i czytania książek w wannie.

Wstęp wolny.

_
opr.LT