budynek

"Brazylia- tożsamość narodowa a dziedzictwo kulturowe. Cz. 1 - Architektura" - wykład Elżbiety Dolińskiej
O dziedzictwie kolonialnym w architekturze brazylijskiej, o szczególnej charakterystyce tej architektury oraz jej oryginalności i innowacyjności względem tradycji budowlanej Brazylii.

Zobacz dombretanii.org.pl