plakat

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zapraszają do udziału w znowelizowanym projekcie "Akademii Bezpiecznej Kobiety". Już 11 kwietnia 2018 r. obędą się pierwsze warsztaty.

Współczesne kobiety stają się bardziej samodzielne i niezależne, co przełożyło się na potrzebę dostosowania realizowanych działań prewencyjnych do nowej sytuacji społecznej oraz występujących zagrożeń. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz ze Skodą wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym, przygotowując warsztaty dla kobiet mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa.

Na przełomie kwietnia i maja br. przygotowano bezpłatne warsztaty dla kobiet w ramach projektu "Akademii Bezpiecznej Kobiety" - ABC Bezpiecznej Kobiety, z zakresu:

  • bezpieczeństwa osobistego,
  • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • podstaw samoobrony.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie Interaktywnego Centrum Bezpieczeństwa Skody Auto Lab w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 425.

Zaplanowanych jest 10 cykli szkoleniowych, każda grupa szkoleniowa to 30 osób. (Dokładne terminy warsztatów są wyszczególnione w formularzu rejestacji).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mają możliwość zarejestrowania się poprzez stronę internetową: www.abcbezpiecznejkobiety.pl