plakat

Wykład "Aeterni Patris - głos wołającego na puszczy?" poprowadzi dr Paweł Bleja.

Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.

Cykl spotkań-prelekcji ma na celu popularyzowanie dziedzictwa kultury chrześcijańskiej  w związku z 1050. rocznicą powstania w Poznaniu pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich.

Rezerwat Archeologiczny zaprasza także wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie "Akademia Genius loci" poprzez współtworzenie wystawy i albumu. Lipiec i sierpień to czas dla osób zainteresowanych projektem, które przez autorskie formy (np. zdjęcie, rysunek, wiersz, krótki esej) zaprezentują doświadczenie inspirowane prelekcjami pt. Blask Christianitatis. Materiały z dotychczasowych prelekcji będą dostępne od 8.07. na stronie internetowej rezerwatu. Ostateczny termin przekazania prac: 8 września na adres: agnieszka.stempin@muzarp.poznan.pl lub bezpośrednio w siedzibie  Rezerwatu Archeologicznego "Genius loci".

Szczegółowe informacje związane z projektem dostępne są na stronie: http://rezerwat.muzarp.poznan.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury.