plakat

Szkolenie na mediatora sądowego "Mediator 1.01"

22.06 – 01.07.2018
13:00 16:30

Cele szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora (w tym również sądowego) poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji;
 • pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat niezbędnych regulacji prawnych dotyczących mediacji;
 • nabycie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów w codziennym życiu i w swoim miejscu pracy.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Termin szkolenia: 22 ,23, 24, 29, 30 czerwca oraz 1 lipca 2018 r., przy czym w piątki od godz. 13:00 do 19:00, a w soboty i niedziele od 9:30 do 16:30. Czas trwania: 40 godzin zegarowych, grupy maksymalnie 15 osobowe.

Program szkolenia:

 1. Kategorie i mechanizmy implementowania mediacji;
 2. Psychologiczne procesy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
 3. Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów - podobieństwa i różnice;
 4. Psychologia komunikacji i elementy procesu negocjacji niezbędne w prowadzeniu mediacji;
 5. Postępowanie mediacyjne, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora;
 6. Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne - gdzie technika spotyka się z logiką.
 7. Mechanizmy radzenia sobie z trudnym klientem;
 8. Podstawy prawne zawodu mediatora w Polsce.
 9. Aspekty prawnoporównawcze procedury mediacyjnej w Polsce i na świecie;
 10. Symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem - trening praktycznych umiejętności prowadzenia mediacji.

Prowadzący: Mateusz Gierczak - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Wydział Prawa i Administracji, senior i trener Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań. Prowadził szkolenia m.in. przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy (m.in. dla pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy), przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Prowadzący na studiach podyplomowych Negocjacje i Mediacje w biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Od 2013 roku zawodowy mediator i negocjator. Założyciel Kancelarii Mediacyjnej Mateusz Gierczak w Poznaniu. Mediator stały na listach sądów okręgowych w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu oraz Gdańsku. Prowadzi bloga - www.mediatorpowszechny.pl, gdzie propaguje wiedzę o mediacjach i związanymi z nią wydarzeniami. Dorota Gierczak - cywilista, mgr. prawa, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, wieloletni stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wieloletni wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy szkolący aplikantów radcowskich z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prowadząca wykłady dla: sędziów, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów. Prowadziła wykłady i zajęcia dla prawników zatrudnionych m.in. w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, Agencji Nieruchomości Rolnych, Towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia.

Koszt: 1200 zł brutto, zgłoszenia należy składać do dnia 8.06.2018 r. Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i słodkości w czasie szkolenia. 

Certyfikacja: Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia. Certyfikat ten uprawnia do samodzielnego prowadzenia mediacji i wpisu na listę mediatora sądowego.

Zobacz mediatorpowszechny4.evenea.pl/