x

Konferencja popularnonaukowa "Od solidaryzmu do niepodległości"

14.09.2018
11:00

W dniach 14-15 września odbędą się Obchody 35-tej rocznicy powstania Solidarności Walczącej Oddziału Poznań. Obchody mają przypomnieć i upamiętnić tę najbardziej dynamiczną i najprężniej funkcjonującą organizację podziemną w Poznaniu.

W Bibliotece Raczyńskich odbędzie się konferencja popularnonaukowa"Od solidaryzmu do niepodległości. O działalności i myśli politycznej Solidarności Walczącej w latach 1982-1990" 
Organizator: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu  
Czas i miejsce: piątek, 14 września 2018 r., Poznań, Biblioteka Raczyńskich, Pl. Wolności 19,

Zgłoszenia: ewa.nagel@fundacjafrankiewicza.pl

Program konferencji 
11:00-11:15: Otwarcie konferencji 
11:15-11:45: Dr Katarzyna Wilczok (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego) Radykalny nurt w Solidarności w latach 1980-1981,
11:45-12:15: Dr Grzegorz Waligóra (OBBH IPN Wrocław), Solidarność Walcząca. Geneza i oblicza organizacji,
12:15-12:30: Przerwa kawowa
12:30-13:00: Dr Przemysław Zwiernik (OBBH IPN Poznań), Działalność Oddziału Poznańskiego Solidarności Walczącej,
13:00-13:30: Dr Michał Siedziako (OBBH IPN Szczecin) Antykomunizm Solidarności Walczącej,   
13:30-14:00: Dyskusja nad referatami
14:00-15:00: przerwa 
15:00-15:30: dr Hanna Labrenz-Weiss (Federalny Urządu do spraw Dokumentów Służb Bezpieczeństwa byłej NRD), , Solidarność Walcząca w dokumentach STASI,
15:30-16:00: prof. Krzysztof Brzechczyn (OBBH IPN Poznań/IF UAM): Solidarność Walcząca wobec transformacji ustrojowej,  
16:00-16:30: Podsumowanie konferencji z udziałem Artura Adamskiego i Kornela Morawieckiego oraz prezentacja książki Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczna Solidarności Walczącej.

opr.sw