laptop

Zmiany klimatyczne, migracje... Jak szukać wiarygodnych informacji w mediach? - darmowe warsztaty w języku francuskim

2018-09-20 ( czwartek ) – 2018-09-28 ( piątek )
18:00-19:30
Dom Bretanii. Fundacja Poznań - Ille et Vilaine, Stary Rynek 37, Poznań

20.09 (czwartek) i 28.09 (piątek) g. 18.00-19.30

Bezpłatne warsztaty w języku francuskim (wskazana znajomość języka francuskiego na poziomie B2 lub wyższym) dające narzędzia do analizy rzetelności informacji.
Prowadzenie: Arthur Zdebski - nauczyciel języka francuskiego jako języka obcego w Domu Bretanii, native speaker.
Warsztaty zorganizowane w ramach projektu R.I.D. EuroMed (Régions Internationales Démocratiques Euroméditerranéennes) finansowanego przez Komisję Europejską z funduszy programu Erasmus+, w którym bierze udział Dom Bretanii oraz partnerzy z Francji, Niemiec, Tunezji i Maroka. Scenariusz szkolenia jest efektem rocznej pracy zespołu Domu Bretanii, przy współpracy zagranicznych partnerów projektu, poświęconej zagadnieniu rzetelności informacji w mediach.

Udział bezpłatny.

Możliwość uczestnictwa tylko w jednym (z dwóch) bloku zajęć.

Zapisy: elwira@dombretanii.org.pl
Skorzystaj językowo i dowiedz się jak ustrzec się fake newsów!

Zobacz dombretanii.org.pl