plakat

Zaangażowani w codzienność - warsztaty dla grup szkolnych (młodzież 14-16 lat)

20.11 – 22.11.2018

20-22.11.2018, godz. 9:00-10:30 (I grupa) i 10:30-12:00 (II grupa), czas trwania: 1,5 h dla każdej z grup

Prowadzenie: Bartłomiej Kalinowski, Joanna Pankau

Wstęp wolny

Galeria Miejska Arsenał zaprasza grupy starszej młodzieży szkolnej na warsztaty artystyczne połączone z dyskusją, które mogą okazać się ważnym przyczynkiem do podjęcia pogłębionej refleksji nad rolą podmiotu politycznego, aktywnie wpływającego na rzeczywistość społeczną. Proponowane przez prowadzących działania zachęcać będą do namysłu nad istotą naszych codziennych aktywności. Połączenie podejścia teoretycznego z praktyką artystyczną będzie miało na celu pobudzanie myśli krytycznej w odkrywaniu politycznego potencjału codziennych aktywności sfery publicznej, będącej w ciągłym, dynamicznym procesie "stawania się". Warsztaty stanowić będą zatem przede wszystkim próbę ukazania politycznej sprawczości, demokratyzacji oddolnej działalności, która wymyka się "odgórnemu" programowaniu. Towarzyszyć im będzie wspólne zwiedzanie wystawy Życie codzienne w Polsce w pierwszej połowie XXI wieku.

Podczas warsztatów uczestnicy będą czerpać inspirację z poszczególnych prac wchodzących w skład wystawy oraz z plastycznego języka znaków graficznych. Zwrócą uwagę na osoby mijane każdego dnia, a także zastanowią się nad sytuacjami codziennymi, które wywołują szok lub wzbudzają sprzeciw. Na koniec spróbują w zespołach zaprojektować kampanię społeczną, działanie animacyjne/artystyczne przeznaczone dla wybranej grupy mieszkańców miasta. Wymyślony projekt może okazać się punktem wyjścia dla wyrażania własnego głosu oraz podjęcia działań odpowiadających na wybrany problem współczesnej Polski (nie wyłączając problemów lokalnych).

Cele główne:

  • zapoznanie uczestników z tematyką i treścią wystawy;
  • rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia i obserwacji życia codziennego -
  • zachodzących zmian i problemów;
  • rozwinięcie myślenia "obrazem" i przetwarzania codziennych doświadczeń na język plastyczny;
  • rozwijanie poczucia sprawczości na otaczającą rzeczywistość.

O prowadzących:

Joanna Pankau - doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych UAM, współzałożycielka Teatru Post Factum, realizującego liczne interwencje miejskie, spektakle, performanse, we współpracy z lokalnymi instytucjami. Współuczestniczy, a także samodzielnie realizuje badania z zakresu kulturowych studiów miejskich w tematyce rewitalizacji, artystycznego aktywizmu miejskiego oraz miejskich mikroobrazów.

Bartłomiej Kalinowski - absolwent kulturoznawstwa i teologii UAM. W latach 2013-2016 lider performatywnej grupy Teatru Post Factum. Na co dzień zajmuje się działaniami z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej. Od 2013 roku prowadzi warsztaty tańca izraelskiego. Realizuje także własne projekty artystyczne. Współpracował m.in. z Otwartą Strefą Kultury - Łazarz, Fundacją ARS, Centrum Sztuki Dziecka.

Informacje i zapisy: Joanna Tekla Woźniak - tel. 61 852 9501, joanna.tekla@arsenal.art.pl