plakat

Co (i) jak? - Konflikt w zespole, czy zespół w konflikcie?

2018-11-22 ( czwartek )
18:00-20:00
Collegium Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań

Collegium Da Vinci zaprasza wielkopolskich przedsiębiorców i studentów CDV na interaktywne warsztaty. Będzie można wspólnie przyjrzeć się kwestii, jak ugasić emocje, znaleźć przyczynę i rozwiązać konflikt w zespole.

Zapisy online

We współczesnych wysoko rozwiniętych krajach najbardziej istotne są konflikty, które występują w zakładach pracy, ze względu na doniosłą rolę życia zawodowego w środowisku społeczno-gospodarczym obecnych społeczeństw. Konflikty w miejscu pracy przejawiają się nie tylko w tak agresywnych i widocznych postaciach, jakimi są np. strajki. Występują one także w częstych, mniej widocznych, czy nawet ukrytych formach i zachowaniach, jak np. w biernym oporze, który znajduje wyraz w m.in. lekceważeniu lub cichym bojkocie zarządzeń kierownictwa, w opieszałości i niedbalstwie przy wykonywaniu poleceń służbowych lub anomii pracowniczej. Silne emocje towarzyszące konfliktowi oraz siła z jaką może zarażać nie zaangażowane w sposób bezpośredni jednostki w organizacji wymaga szybkiej reakcji przy pierwszych oznakach niepokojących relacji. Każdy konflikt ma inne podłoże, usytuowany jest odmiennym środowisku i wymaga przez to indywidualnego podejścia. Na spotkaniu pdjęta zostanie próba wypracowania wypracować metodologii radzenia sobie z konfliktem w konkretnym przypadku z życia współczesnej organizacji.

Zobacz cdv.pl/wydarzenia/spotkanie/konflikt-w-zespole-czy-zespol-w-konflikcie/