Władysław Ślewiński - Stara Bretonka (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu)

"Kocham Gauguina i Polskę" - wykład Katarzyny Grabowskiej o Władysławie Ślewińskim.

Będzie to historia życia artysty, w którym główną rolę odegrało malarstwo, Paul Gauguin i Bretania. Gauguin oraz pejzaże i kultura Bretanii wywarły olbrzymi wpływ na polskiego twórcę, jednak obrazy Ślewińskiego nie byłyby takimi, jakie możemy podziwiać dzisiaj, gdyby nie słowiańska dusza malarza. Te wszystkie elementy sprawiły, że płótna Polaka nierozerwalnie związane są z malarstwem francuskim, ale odznaczają się romantyczną nutą i melancholijnym klimatem, charakterystycznym dla twórczości polskich artystów tego czasu.

Katarzyna Grabowska - historyk sztuki. Adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Popularyzatorka sztuki i autorka artykułów poświęconych temu zagadnieniu.

Wstęp wolny.

Zobacz dombretanii.org.pl