plakat

Dlaczego kobiety muszą pracować? - prelekcja i dyskusja

21.02.2019
19:30

Spotkanie wokół książki Jarosława Urbańskiego "Wiecowniczki. Zofia Tułodziecka i początki radykalnego zawodowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce".

Co sprawiło, że kobiety na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się masowo na rynku pracy najemnej? Jakie to miało konsekwencje społeczne i emancypacyjne? Animatorka związkowego ruchu kobiecego w Wielkopolsce, Zofia Tułodziecka, pisała na początku XX wieku, że z chwilą "kiedy zmieniające się stosunki społeczne wyprowadziły nieświadomą dotąd kobietę z zacisza domowego na rynek pracy, od chwili kiedy kobieta samodzielnie zdobywać zaczęła kawałek chleba, zrównały się jej prawa z mężczyznami - wolno jej wybierać zajęcie, jakie jej się podoba i do jakiego jest uzdolnioną, bez względu na to, czy się to komu podoba, lub nie". Jak dziś postrzegamy rolę kobiet na rynku pracy i w ruchu walk związkowych?

Wstęp wolny.