plakat

Topografia miejsc mających dopiero nadejść - warsztaty

27.03 – 01.04.2019

Warsztaty w ramach rezydencji Patrycji Plich "Wędrująca ziemia (Wanderland)" są okazją do spotkania we wspólnym działaniu badającym zagadnienie integracji i dzielenia przestrzeni społecznej.

Pierwsze warsztaty będą opierać się na pracy z mapą - indywidualnie wykreowaną przestrzenią eksploracji lokalnego otoczenia. Odnosząc się do psychogeografii jako czynnika budującego nasze przywiązanie do miejsca, uczestnicy_czki prześledzą jak odnajdują się w wybranej przez siebie przestrzeni (w Poznaniu, miejscu pochodzenia, w ich połączeniu lub w całkowicie wyobrażonym miejscu). Mapy nie bedą jedynie przedstawieniem geografii wybranego punktu odniesienia ale strukturą ujmującą czas, zmiany jakie nastąpiły w danym miejscu oraz refleksje i odczucia uczestników_czek.
Warsztat ma charakter jednorazowy, jednak przy gotowości grupy lub poszczególnym uczestników_czek może zostać rozwinięty w dalsze wspólne działanie. Jeżeli będą w grupie osoby niepolskojęzyczne, warsztat zostanie poprowadzony w języku angielskim.

praca w małych grupach: 5 osób. Terminy:

  • 27.03.2019 - g. 14-16
  • 28.03.2019 - g. 10-12
  • 1.04.2019 - g. 18-20

Czas trwania warsztatów: 1,5 h. Start: Hol Wielki. Zapisy: patrycjaplich@op.pl

Zobacz ckzamek.pl