plakat

Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie o nagrodę im. Józefa Łukaszewicza na najlepsze książki po Poznaniu wydane w 2018 roku. W tym roku jury postanowiło nagrodzić Edytę Bątkiewicz-Szymanowską, autorkę książki "Tytus Działyński (1796-1861)", Magdalenę Weber-Faulhaber wraz z zespołem za książkę "200 Sztuk" oraz Agnieszkę Wilkaniec, autorkę książki "Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych dawnych wsi i majątków w strukturze Poznania".  Wysokość przyznanych w tym roku nagród wynosi 8 tysięcy każda.  Podczas uroczystości rozmowę z autorkami poprowadzi red. Grażyna Wrońska.

Wstęp wolny.

Zobacz www.bracz.edu.pl