grafika

W siedzibie Instytutu Genetyki Człowieka PAN przy ul. Strzeszyńskiej 32 w Poznaniu, w ramach corocznego cyklu Antoni Horst Memorial Lectures odbędzie się wykład pt. O złożoności fenomenu życia, wygłoszony przez polskiego naukowca - prof. dr hab. Mieczysław Chorążego.

Zobacz igcz.poznan.pl/antoni-horst-memorial-lectures-2019/