x

Jakie są najczęściej stosowane mechanizmy ograniczania wolności w sztuce? Jak możemy się przed nimi bronić? Czy prawo i sądy są w tej walce naszymi sojusznikami? Jak bardzo populizm zagraża wolności kultury? Nad tymi pytaniami zastanowią się uczestnicy debaty wraz z publicznością. Przywołane zostaną też głośne wydarzenia z minionych miesięcy, jak niewypłacenie przyznanej dotacji festiwalowi Malta czy odwołanie Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prof. Pawła Machcewicza. 

W debacie udział wezmą: Beata Chmiel - menadżerka kultury, współinicjatorka ruchu Obywatele Kultury; prof. Ewa Łętowska - profesor nauk prawnych, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce; ks. Andrzej Draguła - dr hab. teologii, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor czasopisma "Więź"; Michał Merczyński - animator kultury, prezes zarządu Fundacji Malta i dyrektor Malta Festival Poznań oraz Nostalgia Festival Poznań; Katarzyna Kierzek-Koperska - Zastępczyni Prezydenta Poznania ds. ochrony środowiska, działalności gospodarczej i współpracy międzynarodowej, działaczka społeczno-kulturalna. Spotkanie poprowadzi Bogusław Deptuła - historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw, autor licznych publikacji w dziedzinie sztuki, literatury i kulinariów. 
Jesienią 2018 roku Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. praw kulturalnych profesor Karima Bennoune opublikowała raport, w którym zwróciła uwagę na wiele niepokojących zjawisk w Polsce, stwierdzając między innymi: "podejmowane w Polsce działania w kierunku ograniczenia finansowania oraz marginalizacji i uciszenia głosów sprzeciwu w kulturze i poglądów niezgodnych z historyczną i kulturową wizją obecnego rządu stanowią formę inżynierii kulturowej nastawionej na zmianę publicznego wizerunku Polski oraz przekształcenie i uproszczenie trudnej i złożonej historii tego kraju". 

Debatę, organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Malta, będzie można oglądać w internecie - spotkanie będzie transmitowane na żywo na profilu HFPC na Facebooku

Wstęp wolny!

opr.sw