Plakat, dłonie + biały napis na niebieskim tle

Czwartkowe rozmowy o tańcu: Dlaczego tańczą artefakty?

26.09.2019
18:30

26 września 2019 roku, już w nowym sezonie artystycznym, Polski Teatr Tańca powraca do czwartkowych rozmównic - comiesięcznych spotkań poświęconych kształtowaniu języka do dyskusji o wrażeniowym i znaczeniowym wymiarze ruchu, przy wsparciu ekspertów i w żywym kontakcie z widzami. Ideą "rozmównic" jest ukazywanie zjawisk tańca i ruchu w jak najszerszym kontekście interdyscyplinarnym.

Gośćmi spotkania będą:

  • prof. UAP Janusz Bałdyga, autor performensów, instalacji, obiektów i rysunków, od 1979 roku członek teatru Akademia Ruchu - jednego z najbardziej oryginalnych zespołów eksperymentalnych, określanego mianem teatru gestu i narracji wizualnej, prowadzący Pracownię Sztuki Performance na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;
  • Agnieszka Jachym, tancerka, choreograf, uczestniczka projektów temporaere theater w Berlinie i Dreźnie, tancerka Tanzcompagnie Giessen, autorka spektaklu teatru tańca "Getto krakowskie" w Teatrze Nowym Proxima (2018), laureatka drugiej nagrody na festiwalu SCENA OTWARTA 2018 w Tarnowie za solo choreografię pt. "Naj".

Odwołując się do artykułu prof. Janusz Bałdygi pt. "Taniec jako performans - rzeźba jako taniec", przygotowanego do monografii jubileuszowej Polskiego Teatru Tańca pt. "PTT 1973 - 2018", uczestnicy spotkania będą dyskutować o związkach tańca i ruchu z różnymi dyscyplinami zaliczanymi do sztuk wizualnych.

Poruszać się będą między dwoma biegunami - performansem, gatunkiem silnie graniczącym z teatrem oraz rzeźbą, tradycyjnie zaliczaną do sztuk plastycznych.

Postawią sobie także pytania, jakie relacje łączą taniec współczesny z przestrzenią galerii i muzeum? W jaki sposób rzeźba, instalacja, artefakt mogą być skutkiem albo zapisem aktu tańca?

Ciało jako rzeźba, relacja performer - przedmiot, wymiana impulsów między poruszającym się ciałem i nieruchomym przedmiotem będą tematem ruchowej improwizacji, którą poprowadzi Agnieszka Jachym. Uczestnictwo w zadaniu pozwoli połączyć teoretyczną dyskusję o sztuce z doświadczaniem jej na sobie (od godz. 19.30).

Dopełnieniem wieczoru będzie kompozycja Andrzeja Koniecznego, multinstrumentalisty, twórcy muzyki współczesnej, improwizowanej i filmowej, która w zależności od potrzeb i sugestii publiczności może przybrać formę akompaniamentu do tańca lub krótkiego koncertu.WSTĘP WOLNY.

Zobacz www.ptt-poznan.pl