Plakat wydarzenia: pola kwitnący rzepak, dalej zielone pola, pojedyncze dtrzewa. na tym tle duża 60. Wyżej napisy, niżej logo sponsorów.

60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB

2020-02-11 ( wtorek ) – 2020-02-13 ( czwartek )
Hotel IOR - Centrum Kongresowe, ul. Węgorka 20, Novotel Poznań Centrum, pl. Andersa 1, Poznań

Około 60 prelegentów, 130 posterów, niemal 450 uczestników, w tym przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się ochroną roślin - tegoroczna, 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB będzie jednym z wydarzeń poświęconych zdrowiu roślin, które zostały wpisane do kalendarza ONZ na rok 2020. Inauguracja Sesji już 12 lutego w Poznaniu.
Tematem przewodnim konferencji będzie ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ "Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin" (IYPH 2020), którego motto brzmi "Chroniąc rośliny - chronisz życie". Podczas wykładów prelegenci podejmą ważne w dobie nasilających się zmian klimatycznych tematy, takie jak: wpływ zmian klimatu na ochronę roślin, metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu, bezpieczeństwo żywności i środowiska.
Swoją obecność podczas Sesji potwierdzili m.in.: Marek Woźniak - marszałek województwa wielkopolskiego, Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa, Janusz Wojciechowski - Komisarz ds. Rolnictwa UE, Nina Dobrzyńska - dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Krzysztof Kielak - zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Andrzej Chodkowski - główny inspektor GIORiN, Marcin Mucha - dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Marcel Bruins - redaktor naczelny European Seed, Garlich von Essen - sekretarz generalny Euroseeds, Peter Button reprezentujący Międzynarodową Unię Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV), Rosalinda Scalia - przedstawicielka Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.
Oficjalne otwarcie Sesji nastąpi 12 lutego w hotelu Novotel Poznań Centrum. Oprócz prelekcji (przewidzianych jest niemal 60 wykładów) oraz prezentacji 130 posterów, w czasie konferencji wręczone zostaną odznaczenia państwowe i resortowe oraz medale "100 lat ochrony roślin". Swoją premierę będzie miała także jubileuszowa karta pocztowa wydana z okazji Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, którą zaprezentuje zebranym prezes zarządu Poczty Polskiej, Przemysław Sypniewski.
W przeddzień oficjalnego otwarcia Sesji, w Centrum Kongresowym Hotelu IOR, odbędzie się forum "Nauka - Szkoły rolnicze", podczas którego zostanie rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez IOR - PIB dla szkół rolniczych, pt. "Integrowana ochrona roślin - wizja młodego pokolenia". Tego samego dnia odbędą się: Forum Nasienne, panel dyskusyjny "Nauka ‒ Doradztwo ‒ Praktyka", poświęcony problematyce transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, oraz Forum Młodych Naukowców, podczas którego, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań.
60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - PIB to z jednej strony okazja do zaprezentowania dorobku i osiągnięć naukowców, a z drugiej - do pokazania, jak ogromny wpływ na praktykę mają wyniki prowadzonych badań. Także dobór zagadnień poruszanych podczas tegorocznej konferencji świadczy o tym, że badania naukowe dotyczące ochrony roślin nie są prowadzone w oderwaniu od rzeczywistości, przeciwnie - uwzględniają zmieniające się warunki środowiskowe i umożliwiają wprowadzenie konkretnych rozwiązań dostosowanych do tych okoliczności.
"60. Sesja IOR - PIB została wpisana w oficjalny kalendarz wydarzeń promujących ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ "Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020", co świadczy o tym, z jak ważnym zagadnieniem mamy do czynienia" - podkreśla prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - PIB, organizatora Sesji Naukowej.
Szczegółowy program na stronie organizatora: https://www.snior.pl/

Zobacz www.snior.pl/