Budynek szkoły i czarne napisy
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki, ul. Ławica 3, Poznań

Dzień otwarty w SP 58