Plakat z czarno-białym zdjęciem młodej Iłłakowiczówny, informacje o wydarzeniu. Szare tło.
Taras Biblioteki Raczyńskich - Al. Marcinkowskiego 23, Poznań

Wokół Iłły

plakat, na którym znajduje się pofalowany napis rzeka żywa. W prawym górnym rogu daty poszczególnych wydarzeń.
Brama Poznania ICHOT ul. Gdańska 2

Rzeka Żywa 2020