Profesor siedzi na kanapie, na tle regaów z książkami.

Opowieści upokorzonych - cykl spotkań z literaturą

2020-10-05 ( poniedziałek )
18:00-19:30
Księgarnia Z Bajki, os. Przyjaźni 125 c, Poznań

Dyskusja nad wybranymi dziełami literackimi, w których pojawia się doświadczenie upokorzenia - pogrzebane w przeszłości, dotkliwie teraźniejsze, przewidywane na jutro. Przy okazji wspólnych interpretacji pojawia się pytania, jak w poszczególnych kulturach (epokach, społeczeństwach) przebiega reakcja na upokorzenie i czy możliwe jest uniknięcie pragnień odwetowych.

Spotkania mają charakter otwarty: może przyjść na nie każdy - bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, wyznanie i światopogląd. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest przeczytanie zadanej lektury i aktywny udział w dyskusji.

Na pierwsze - inauguracyjne spotkanie - wszyscy uczestnicy są proszeni o przeczytanie reportażu Marcina Kąckiego: Biała siła, czarna pamięć.

Zajęcia poprowadzi: Przemysław Czapliński - profesor zwyczajny; historyk literatury polskiej i europejskiej XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM, Poznań), kierownik specjalności krytycznoliterackiej, członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Wstęp wolny.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na adres: krystyna@ksiegarniazbajki.pl

Zobacz www.ksiegarniazbajki.pl/