Na czerwonym tle białe logo Biblioteki Raczyńskich wraz z nazwą.

Spotkanie online, podczas którego przewodnik poprowadzi słuchaczy przez biografię Iłłakowiczówny, która skrywała wiele tajemnic. Opowie o jej codziennym życiu w mieszkaniu przy ulicy Gajowej, o jej trudnym charakterze i licznych wadach, które blakły w perspektywie niesamowitej osobowości poetki. Prelekcja będzie opierała się na treści wspomnieniowej książki przyjaciółki i opiekunki Iłły - Łucji Danielewskiej pt. "Portrety godzin. O Kazimierze Iłłakowiczównie".

Link do wydarzenia.

Zobacz www.bracz.edu.pl