Logo z napisem "Wielkopolskie Muzeum Niepodległości".

Filmowe wspomnienie online - Ja szukam życia i umrę cicho... Wspomnienie o Stefanie Balickim

2021-03-30 ( wtorek ) – 2021-04-30 ( piątek )
Muzeum Martyrologii Wielkopolan-Fort VII

29 marca 1943 r. w niemieckim obozie, w poznańskim Forcie VII zmarł ceniony pedagog, pisarz, poeta, twórca i animator kultury. W dniu 78 rocznicy śmierci Stefana Balickiego, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości zaprasza na filmowe wspomnienie o jednej z barwniejszych postaci poznańskiej kultury okresu międzywojnia. Od dziś film "Ja szukam życia i umrę cicho... Wspomnienie o Stefanie Balickim" będzie dostępny na kanale You Tube Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 

Stefan Balicki urodził się 17 maja 1899 r. w województwie lwowskim. Po ukończeniu Gimnazjum Klasycznego w Samborze i krótkotrwałych studiach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego, odbył dwuletnią służbę wojskową. W 1921 r. przeniósł się do Poznania by rozpocząć studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego. Od samego początku aktywnie działał w studenckim kole polonistów, próbując swych sił jako pisarz i poeta. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu i złożeniem egzaminu, rozpoczął pracę pedagoga ucząc języka polskiego na kursach maturalnych. W 1925 r. został zatrudniony w prywatnym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził zajęcia z języka polskiego, francuskiego oraz filozofii. Współpracował również z czasopismami, w których drukował krótkie nowelki, opowiadania, felietony, artykuły krytyczne oraz powieści w odcinkach. Redagował czasopismo młodzieżowe Horyzonty i Nowe Wici. Pierwszą głośną powieścią Balickiego była Dziewiąta fala, następnie Ludzie na zakręcie i wydany tuż przed wojną Dom wróżki. Balicki był człowiekiem niezwykle aktywnym. Współtworzył Czwartki Literackie odbywające się w pałacu Działyńskich oraz działał w kabarecie. Współpracował też z poznańską rozgłośnia radiową, a jego słuchowiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Działalność literacka i zawodowa Stefana Balickiego zostały docenione i uhonorowane Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury i Złotym Krzyżem zasługi nadanym przez prezydenta Mościckiego. W czasie wojny jako członek organizacji podziemnej prowadził tajne nauczanie. Aresztowany 2 marca 1943 r. został osadzony w Forcie VII. Bestialsko torturowany podczas przesłuchań zmarł 29 marca 1943 r.

Pamięci Stefana Balickiego - wyrozumiałego acz wymagającego pedagoga, znakomitego poety i pisarza a także szlachetnego człowieka i patrioty, poświęcony został materiał filmowy przygotowany przez Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII. Od dziś film "Ja szukam życia i umrę cicho... Wspomnienie o Stefanie Balickim" będzie dostępny na kanale You Tube Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.