Fragment maszyny, banknoty euro. Napis: Przemysł 4.0. Krajowe i europejskie źródła finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Przemysł 4.0 - krajowe i europejskie źródła finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Spotkanie online

2021-04-28 ( środa )
PPNT ul. Rubież 46, online

Webinar Przemysł 4.0 - krajowe i europejskie źródła finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, który PPNT organizuje przy współpracy z PARP. Prowadzący sięgać do źródła informacji o ważnych konkursach dla przedsiębiorców, które pozwalają uzyskać dofinansowanie na działania, związane z transformacją technologiczną w firmie.

Agenda

10:00 - 10:05 Powitanie | Piotr Nędzewicz - Koordynator DIH4Future, PPNT

10:05 - 10:35 Przemysł 4.0 pilotaż - nowy konkurs PARP dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, czyli jak zdobyć środki na wdrożenie rozwiązań z zakresu cyfryzacji, robotyzacji i automatyzacji w Twojej firmie | Izabela Banaś - Zastępca Dyrektora, Departament Analiz i Strategii PARP

10:35 - 10:55 Wsparcie DIH4Future w procesie transformacji | Piotr Nędzewicz - Koordynator DIH4Future, PPNT, Jan Chełkowski - Konsultant DIH4Future, PPNT

10:55 - 11:15 Sesja Q&A

11:15 - 11:35 EIC Accelerator - dofinansowanie projektów mających przełomowe znaczenie, innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji | Michał Wujewski - Konsultant Projektów Europejskich RPK Poznań, PPNT

11:35 - 12:05 Granty na Eurogranty, czyli jak zdobyć środki na pokrycie kosztów przygotowania projektu w ramach programów UE | Renata Gajewska-Kostro - Kierownik, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP

12:05 - 12:30 Sesja Q&A

Zobacz www.ppnt.poznan.pl/14426-2/