Czarno-biała fotografia Kazimiery Iłłakowiczówny.

Spotkanie online - Zdradzamy tajemnice Iłły!

2021-04-28 ( środa )
Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, ul. Gajowa 4/8, Poznań

Prelekcja będzie opierała się na treści wspomnieniowej książki Kazimiery Iłłakowiczówny Niewczesne wynurzenia.

Spotkanie dostępne będzie na profilu FB Mieszkania‑Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny.