Plakat.

"Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży podczas pandemii" - webinarium. Online

25.05.2021
16:30

Seminarium odbędzie się za pomocą platformy zoom. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy na adres: projekt_dzieci@um.poznan.pl.

Podczas webinarium porozmawiamy o tym, co się dzieje w rodzinach podczas pandemii.

Poruszane tematy:
Od starego do nowego i od nowego do starego. Co się dzieje u nas w domach w czasie zmiany spowodowanej pandemią? Jak najlepiej budować odporność własną i swoich dzieci w nowej sytuacji - podejscie praktyczne.
Potrzeby dzieci i rodziców w czasie pandemii - od potrzeb fizjologicznych do potrzeb psychicznych i społecznych w dbaniu o zdrowie i dobrostan.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Poznańskich Dni Rodziny Poznańskie Dni Rodziny 2021

Zobacz www.poznan.pl/mim/main/poznanskie-dni-rodziny-2021,p,34171,34172.html