Kobieta stojąca przy lustrze. Po bokach informacje o wydarzeniu.

Rozmównica - dążymy do sprawiedliwych miast

2021-06-12 ( sobota )
17:00
Polski Teatr Tańca, ul. Stanisława Taczaka 8, Poznań

"Mądre i mężne, i pełne rozwagi, i sprawiedliwe" - tak Platon określał w "Państwie" cechy idealnego miasta. Miało być najwyższym wytworem ludzkiej kultury, zachowywać organiczną  równowagę pomiędzy racjami ekonomicznymi i etycznymi, budować struktury zapewniające równe prawa, dostęp do zasobów, możliwość współdecydowania.

Tymczasem we współczesnych miastach i metropoliach dochodzi do wielu negatywnych zjawisk. Nierównomierny rozwój, stygmatyzacja obszarów problemowych, "gra o miasto", przestrzeń i kierunki rozwoju, podporządkowana interesom najsilniejszych uczestników, to tylko niektóre z nich.

Jak można przełożyć obserwacje miejskiego życia na ruch? Jak zderzyć ze sobą stan obecny i postulowaną wizję lepszej przyszłości? Wyścig jako metafora miejskiego życia i stosunków międzyludzkich, opierających się na dążeniu do dominacji, stał się lejtmotywem choreograficznego projektu filmowego pt. "Taniec (Twoim) celem", przygotowanego przez artystów tancerzy Polskiego Teatru Tańca w ramach projektu "Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)".

Projekt z udziałem artystów - tancerzy Polskiego Teatru Tańca jest formą artystycznej prezentacji pięciu celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030. To rezolucja ONZ, ukierunkowująca współpracę międzynarodową na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj. zaspokajania potrzeb współczesnych społeczeństw w taki sposób, by nie ograniczało to możliwości rozwojowych przyszłych pokoleń i w połączeniu z dbałością o naturę.

Chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób cele zrównoważonego rozwoju,  tj. równość płci (cel nr 5), mniej nierówności (cel nr 10) zrównoważone miasta i społeczności (cel nr 11), działania w dziedzinie klimatu (cel nr 13), pokój, sprawiedliwość i silne instytucje (cel nr 16) sformułowane w Agendzie ONZ korespondują z koncepcją zaproponowaną przez artystów Polskiego Teatru Tańca, którzy przełożyli je na język ruchu i środki filmowe.

Projekcja ich prac będzie częścią czerwcowej rozmównicy pt. Shaping fair Cities, która odbędzie się 12 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Polskiego Teatru Tańca przy ul. Stanisława Taczaka 8 w Poznaniu. 

Gośćmi spotkania będą: Stella Gołębiewska, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Poznania ds. Polityki równościowej, Marta Mazurek, przewodnicząca Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności powołanego przez Prezydenta Poznania, główna specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Monika Zembrzycka, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

Uczestnicy wspólnie stworzą obraz "sprawiedliwego miasta" - odmalują jego architekturę, ekosystem, gospodarkę, kulturę, modele edukacji, ochrony zdrowia czy zarządzania. Opowiedzą o tym, jakie działania na poziomie lokalnym - indywidualnym i samorządowym - mogą być podejmowane, aby urealnić to wyobrażenie? Zadadzą sobie pytanie, co dzieje się w Poznaniu i metropolii, abyśmy znaleźli się bliżej urzeczywistnienia idei "sprawiedliwego miasta" ? I podyskutują o pomysłach - m.in. Polskiego Teatru Tańca, ale nie tylko - które pozwalają spojrzeć na cele zrównoważonego rozwoju oczyma artystów.

Zobacz www.ptt-poznan.pl/