Portret w sepii przedstawia jedną z bohaterek wykładu, królową Eugenię.

"Od Józefiny do Eugenii. Cesarzowe i królowe Francji w XIX wieku" - wykład online

23.06.2021
18:00

Wykład prof. Rafała Dobka z cyklu "Kobiety w historii Francji. Droga do uzyskania pełnych praw"

Cztery ostatnie małżonki monarsze we Francji były postaciami zupełnie odmiennymi. Józefinę, Marię Ludwikę, Marię Amelię i Eugenię dzieliło niemal wszystko: pochodzenie, charakter czy zdolności. Różne były także ich zadania na dworze monarszym czy oczekiwania wobec nich, różne podejście poddanych do cesarzowych oraz królowej. Połączyły je paradoksalnie dwa fakty. Żadna z nich nie odegrała istotnej roli politycznej, choć ambicje w tej mierze miały różne i niemal wszystkie wywarły pewien wpływ - poza polityką - na Francję.  Żadna nie zmarła też jako panująca. Jednak przyczyny utraty przez nie korony znowu były bardzo różne, podobnie jak ich późniejsze losy. W trakcie wykładu prowadzący przedstawi pokrótce niezwykłe sylwetki małżonek Napoleona I, Ludwika Filipa Orleańskiego oraz Napoleona III.

prof. UAM dr hab. Rafał Dobek (Zakład Kultury i Myśli Politycznej Instytutu Historii UAM) - zainteresowania badawcze i naukowe prof. UAM dr hab. Rafała Dobka koncentrują się wokół historii Francji XIX wieku oraz historii myśli politycznej XIX i XX wieku. Jest autorem trzech książek poświęconych tym zagadnieniom: Raymond Aron. Dialog z historią i polityką, Poznań 2005; Pierre-Joseph Proudhon, Poznań 2013; Paryż, 1871, Poznań 2013 oraz licznych artykułów.

Wykłady organizowane przez Dom Bretanii odbywają się online za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Link na stronie Domu Bretanii.

Zobacz dombretanii.org.pl