.

Spotkanie dot. możliwości ubiegania się o usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Poznania

2021-07-08 ( czwartek )
10:00-11:00
online

Poznań Biznes Partner oraz Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o usunięcie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Poznania.

Spotkanie skierowane jest do osób i podmiotów zainteresowanych usunięciem posiadanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w Poznaniu.

W ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032" finansujemy:

  • demontaż, zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, lub
  • zapakowanie odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

Miasto zleci usunięcie azbestu Wykonawcy wybranemu w trybie przetargu i poniesie 100% kosztów wykonania tej usługi.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się:

  • o terminie naboru, sposobach i miejscu składania wniosków,
  • kto i w jakim zakresie może ubiegać się o usunięcie azbestu,
  • jak wystąpić o usunięcie azbestu - krok po kroku,
  • jak będzie wyglądała weryfikacja i realizacja wniosku.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań.

Prowadzący:

Michał Wierzbicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska

Marta Janczak - Kierownik Oddziału Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska

Weronika Hirszman - specjalista ds. obsługi projektu "Azbest" w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska

Termin: 8 lipca 2021 r., godz. 10:00 - 11:00

Spotkanie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na spotkanie zostanie Państwu przesłany w dzień spotkania.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:
e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy