Na środku wielki, ozdobny napis "Rzeka żywa", W tle białe grafiki przedstawiające rybę, motyla, ptaka i kwiat. Fioletowe tło plakatu.

Hałas w krajobrazie nadrzecznym Poznania

2021-08-15 ( niedziela )
18:00
Amfiteatr Bramy Poznania ICHOT, ul. Gdańska 2, Poznań

Brama Poznania zaprasza na wspólną inwentaryzację Ostrowa Tumskiego, Warty i Cybiny pod kątem hałasu. Prowadzący poruszy zagadnienia związane z hałasem oraz jego wpływem na rozwój miast. Podczas spaceru uczestnicy wykonają pomiar natężenia hałasu i będą wskazywać jego źródła. Zwrócą uwagę na relacje z otoczeniem oraz na problem hałasu w mieście. Spacer pomoże im dostrzec zjawisko zanieczyszczenia krajobrazu dźwiękowego.

Prowadzący: Robert Kalak - specjalista ds. ochrony środowiska i biotechnologii, zawodowo zajmujący się opracowywaniem raportów o środowisku, wykonywaniem analiz akustycznych i pomiarów hałasu w środowisku. Miłośnik przyrody, aktywnie działający na rzecz jej ochrony m.in. w ramach Koalicji ZaZieleń Poznań, stowarzyszenia Prawo do Przyrody oraz jako wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Czas trwania: 60 minut

Wiek: bez ograniczeń. Osoby niepełnoletnie muszą przebywać pod opieką dorosłych.

Liczba uczestniczek/uczestników jest ograniczona. Obowiązują zapisy mailowe: wydarzenia@pcd.poznan.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby biorące udział w spacerze mają obowiązek dostosować się do aktualnych wymogów epidemicznych.

Wydarzenie należy do cyklu Rzeka Żywa 2021.

Zobacz bramapoznania.pl