Obrazek przedstawia logo wydarzenia Local Trends 2021.

Local Trends. Europejskie Forum Samorządowe to wydarzenie, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. W dniach od 11 do 12 października w Poznań Congress Center na Międzynarodowych Targach Poznańskich ma stać się przestrzenią konstruktywnej debaty, która wyznaczy kierunki współpracy między rządem, samorządowcami i przedsiębiorcami. Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Miasta Poznania i Jacka Karnowskiego, prezydenta Miasta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP. Do udziału w Local Trends zaproszeni są przedstawiciele administracji, biznesu oraz środowisk naukowych. Uczestnicy będą więc mieli okazję wypracować wspólne cele związane z kolejną perspektywą finansową UE, transformacją cyfrową czy polityką inwestycyjną. Zaproszeni eksperci rozmawiać będą m.in. o tym jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych. Poruszone zostaną zagadnienia nowoczesnych usług publicznych w samorządach przyszłości, a także zielonej i cyfrowej transformacji. W planie są także dyskusje poświęcone programom na rzecz wsparcia rozwoju regionów i reformie dochodów samorządowych. Drugi dzień poświęcony będzie debatom równoległym, podczas których poruszone zostaną tematy takie jak: peryferyzacja i depopulacja małych miast i wsi, cyberbezpieczeństwo, nowoczesne usługi publiczne czy ład przestrzenny, ale również szereg dyskusji związanych z wyzwaniami klimatycznymi dotyczących projektów wodorowych, pakietu Fit for 55, rozwoju zeroemisyjnego transportu oraz zarządzania ryzykiem zmian klimatu. Finałem forum będzie Debata Liderów Samorządów - Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych. Zwieńczeniem pierwszego dnia Europejskiego Forum Samorządowego będzie uroczysta gala, w trakcie której ogłoszone zostaną wyniki rankingu N15, realizowanego przed redakcję Newsweek. Tym samym poznamy najlepszych spośród prezydentek i prezydentów. Tego samego wieczoru przyznane będą również nagrody dla miast, w których przedsiębiorcy najchętniej prowadzą i zakładają firmy, czyli Miasta Przyjazne dla Biznesu - magazynu Forbes.

Zobacz www.localtrends.pl