Najnowszy numer magazynu "Powidoki" pt.: Nowe Media, wydawanego przez łódzką ASP, przygląda się nowym technologiom stającym się współczesnym środowiskiem praktyk twórczych. Prezentuje różne aspekty nowych mediów w Polsce i za granicą. Jest platformą spotkań artystów i badaczy, na której "zderzają się" różne spojrzenia dotyczące sztuki cyfrowej w kontekście sztuki zaangażowanej społecznie. Bohaterką numeru jest Luz María Sánchez, meksykańska artystka tworząca dzieło-kolekcję, opowiadające o przemocy, śmierci i utracie.

W piątym numerze magazynu zostały poruszone następujące zagadnienia: wirtualna psychogeografia jako doświadczenie feministyczne, interaktywny dokument (VR) dotyczący terminacji ciąży, trauma "wojny z terroryzmem" w teatrze wirtualnej rzeczywistości, gry wideo jako medium sztuki. Autorzy i autorki analizują estetykę światów wirtualnych, wyobrażenia cyfrowe, cyberciała, nowe media w scenografii, potencjał matrycy graficznej w ceramice czy takie terminy jak: immersja, interakcja i partycypacja cyfrowa. W magazynie znalazły się też wywiady z PanGeneratorem i Karoliną Hałatek, migawki z wystawy Lii Cook w Richmond Art Center w Kalifornii, Piotra Wyrzykowskiego w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu czy wystawy Nano w Pracowni Portretu w Łodzi. Do przybliżenia aspektów edukacyjnych zaproszeni zostali wykładowcy z międzykatedralnej jednostki badawczej - Laboratorium Działań Rzeczywistości Wirtualnej w Krakowie oraz z Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W spotkaniu wezmą udział członkowie redakcji "Powidoków" (redaktor naczelna, redaktor tematyczny, dyrektor artystyczny), a także autorzy tekstów, które pojawiły się w najnowszym numerze magazynu. Rozmowa będzie dotyczyć zarówno szeroko rozumianej sztuki cyfrowej, jak i samych "Powidoków".

Udział biorą:

  • Marek Wasilewski - wykładowca akademicki, autor tekstów o sztuce, dyrektor Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu
  • Ryszard W. Kluszczyński - redaktor tematyczny nr 5 "Powidoków", profesor w ASP w Łodzi, kierujący Katedrą Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej na UŁ
  • Marta Ostajewska - redaktor naczelna magazynu "Powidoki", performerka
  • Przemek Hajek - dyrektor artystyczny magazynu "Powidoki", grafik

Tematyczny magazyn artystyczno-naukowy "Powidoki" wydawany jest przez Akademię Sztuk Pięknych im. Strzemińskiego w Łodzi. Pismo poświęcone jest znaczącym wydarzeniom artystycznym i naukowym, zawiera krytyczne teksty o sztuce i projektowaniu oraz wywiady z wybitnymi postaciami kultury i szkolnictwa wyższego z Polski i z zagranicy. Tytuł pisma nawiązuje do twórczości Władysława Strzemińskiego - wybitnego artysty, teoretyka sztuki i dydaktyka, jednego z najradykalniejszych twórców związanych z awangardą dwudziestolecia międzywojennego w Polsce oraz do jego "powidoków" - kluczowego pojęcia w teorii widzenia Strzemińskiego, wykorzystanego w jego cyklu obrazów solarystycznych, zwanych powidokami światła. Magazyn wydawany jest cyklicznie.

Zobacz https://arsenal.art.pl/event/nowe-media/