.

Poznań Biznes Partner i Pani Karolina Zajdel zapraszają na bezpłatne sesje coachingowe. Coaching oparty jest na wiedzy oraz technikach psychologicznych, w szczególności porusza takie zagadnienia jak motywacja, wyznaczanie celów i ich realizacja oraz skutecznego rozwiązywania problemów. Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym oraz osobisty, którzy chcieliby rozwiązać aktualne problemy oraz wyznaczać efektywne plany działania.

Najczęściej poruszane tematy na sesjach:

  1. Coaching kariery - praca w obszarach wyznaczania ścieżki zawodowej oraz rozwoju kariery poprzez opracowanie planu skuteczniejszego realizowania się zawodowo.
  2. Life coaching - ukierunkowany na samorealizację i życie osobiste.
  3. Work Life Balance - tematyka związana ze skuteczna samoorganizacją czyli praca nad planowaniem zadań oraz godzenia życia osobistego z zawodowym.
  4. Diet coaching - nastawiony na budowanie zdrowych nawyków żywieniowych i trwałą zmianę przekonań dotyczących jedzenia, praca nad konsekwentnym oraz trwałym wdrożeniem zdrowego trybu życia.
  5. Coaching w edukacji - komunikacja oraz budowanie relacji z rodzicami, wyznaczanie ścieżki planów oraz strategii rozwoju w pracy nauczyciela.

Zapisy na sesje coachingowe:

  1. Zapisy na sesje coachingowe proszę kierować na adres: kontakt@coachclub.com.pl
  2. Terminy sesji coachingowych ustalane są indywidualnie po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym. Sesje coachingowe odbywają się w miesiącach listopad oraz grudzień 2021.
  3. Sesje odbywają się w salach szkoleniowych Poznań Biznes Partner Poznań ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404 lub w salach Coach Club w Poznaniu ul. Jeleniogórska 16.
  4. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sesje coachingowe przeprowadza Karolina Zajdel - dyplomowany coach, aktualnie w trakcie akredytacji do Międzynarodowej Federacji Coachingu (ACC ICF - Acredited Certified Coach International Coach Federation ). Absolwent szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense pracująca w obszarach związanych z odkrywaniem oraz rozwojem indywidulanych kompetencji, talentów rozumianych jako naturalnych predyspozycji do wykonywania określonych czynność. Udziela się jako  wolontariusz w Fundacji Anioły Edukacji, której misją jest stwarzanie warunków i rozwój kluczowych kompetencji człowieka żyjącego we współczesnym świecie, zwiększających jego samoświadomość oraz aktywność edukacyjną, zawodową, kulturalną i społeczną. Jako entuzjastka metodologii zwinnych swoją pracę coacha wspiera technikami oraz metodami zaczerpniętymi między innymi z Desing Thinking, Scrum. Zwolenniczka wykorzystania gamifikacji jako formy motywacji w celu skuteczniejszego osiągania założonych celów.