Okładka książki.

Światłem dla rozważań w tym roku będzie  niewielka książeczka Kartezjusza "Medytacje o pierwszej filozofii".
Przy wnikliwej lekturze tego tekstu ukazuje się genialność Kartezjusza i możliwość nie tyle rozprawiania o filozofii, ile właśnie filozofowania, a więc uruchomienia myślenia specyficznie filozoficznego, w którym odsłaniają się ważne, związane z naszym życiem "tu i teraz", pytania.
Bo to przecież nie o to najbardziej chodzi, by nauczyć się historii idei, ale o to, by - jak wzywał Sokrates - nie żyć w sposób bezmyślny, bo "bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto" (Platon, "Obrona Sokratesa", tł. W. Witwicki).

Tekst Kartezjusza będzie zatem dla nas w tym roku akademickim inspiracją do kroczenia drogą refleksji hermeneutycznej, to znaczy mającej za zadanie odsłaniać istotę, sens (Husserl, Frankl) spraw ważnych, choć nierzadko przeoczanych.

Parafrazując słowa ks. Józefa Tischnera (zamiast Platona wstawiam Kartezjusza) zawarte w "Liście do studentów" - pisanym w 1997 roku (już w czasie choroby): " (...) studiować filozofię to najpierw i przede wszystkim studiować cudze myślenie. (...) Masz przed sobą [Kartezjusza]. Zadaniem jest uchwycenie jego myśli. Aby to zadanie wypełnić, trzeba się w tej myśli zanurzyć po uszy, dać się jej pochłonąć, zapomnieć o sobie i świecie. Twoje oczy mają się stać oczami [Kartezjusza], podobnie uszy, inne zmysły, a przede wszystkim Twój rozum. Pamiętajcie: nie ma dziś dla Was piękniejszego zadania niż zadanie zrozumienia i oddania sprawiedliwości cudzej myśli. (...) Nie ma innego sposobu stania się człowiekiem myślącym, jak rozmiłowanie się w cudzej myśli" (cyt. za: W. Bonowicz, "Tischner", Kraków 2001, ss. 480-481).

Wykład poprowadzi profesor Stefan Szary
Link do spotkań jest też podany na Fb ksiegarni.