Członkowie plemienia wyposażeni w łuki skierowane ku niebu.

Jest coś, co nas łączy z wyznawcami kultów cargo. W pierwszej połowie ubiegłego wieku, mieszkańcy kilku wysp zachodniego Pacyfiku, zasłynęli z budowy imitacji lotnisk w pobliżu swoich wiosek. Spodziewali się, wylądują na nich samoloty z ładunkiem (cargo) pożądanych przez nich towarów, które - jak myśleli - są darami od bogów. Naśladowali też zachowania lotniskowego personelu, uważając je za część rytuału, niezbędnego do sprowadzenia samolotu z nieba na ziemię. Jaki związek z nami mają ich działania? Każda kultura oferuje swoim uczestnikom własne obrazy świata i strategie postępowania. Niektóre z nich, w obliczu nowych zjawisk, okazują się chybione i nieskuteczne. Nasza kultura jest na tym właśnie etapie - nieadekwatnych obrazów i nieefektywnych strategii, w konfrontacji z nową sytuacją - szybkimi zmianami środowiska technologicznego, społecznego, naturalnego, oraz informacyjnym chaosem. Potrzebujemy zmiany, mentalnej rewolucji, gdyż dotychczasowe strategie nie przyniosą nowych efektów. Stare ścieżki nie wiodą do nowego świata. Na spotkaniu pt. "Świadomość otwarta - umysł w nowej rzeczywistości": - przyjrzymy się wybranym aspektom działania umysłu, od strony praktycznej, - prześledzimy relacje natura-kultura-umysł, - zbadamy możliwość zmiany perspektywy, wdrożenia nowych strategii i kompetencji mentalnych.

Zobacz inkubatorkulturypireus.pl/