"Sympozjum. Misteria w kulturze wokół poznańskiego Misterium n Cytadeli w reż. śp. Artura Piotrowskiego. 8-9 kwietnia 2022. Fundacja Pro Posnania Muzeum Narodowe w Poznaniu."

Udział w dyskusjach w trakcie Sympozjum tylko na podstawie wcześniejszego zgłoszenia i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia ze strony Fundacji. Natomiast organizatorzy zapraszają do wspólnej Eucharystii, udziału w projekcjach filmu i spacerów w Muzeum Narodowym tropem Misteriów w sztuce (od 8 do 15 kwietnia).

Poniżej plan Sympozjum oraz wydarzeń towarzyszących.

Organizator: Fundacja Pro Posnania, www.misterium.eu
Miejsce: Zamek Królewski w Poznaniu, Góra Przemysła 1, Poznań, Muzeum Sztuk Użytkowych  (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu)
8 kwietnia, piątek
g. 17.00-19.00 Sympozjum. Misteria w kulturze
Artyści, kulturoznawcy, filozofowie, historycy sztuki, twórcy Misterium poznańskiego zastanowią się nad fenomenem Misterium (łac. mysterium - tajemnica, kult religijny). Kiedy odbywały się pierwsze Misteria? Skąd się wywodzą? Ile wspólnego maja z Pismem św. i liturgią? Dlaczego w Misteria wplatane są postaci pozahistoryczne?
Czym Misteria różnią się w poszczególnych rejonach świata? Skoro Misteria to podstawowy rodzaj średniowiecznego dramatu/widowiska liturgicznego, a ich rozwój wiąże się z rozkwitem kultury miejskiej i pobożności świeckiej na zachodzie Europy od XIII-XVI w. to skąd potrzeba Misteriów w XXI wieku? A może takiej potrzeby nie ma? Poszukamy odpowiedzi na te pytania.
g. 19.00-19.30 Przerwa kawowa
g. 20.00 Prapremiera filmu dokumentalnego o Misterium Meki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli (30 min.)
Kino Muza, ul. Święty Marcin 30, Poznań (bilety w kinie)

9 kwietnia, sobota
g. 9.00 Msza św. dziękczynna w kościele oo. Franciszkanów z udziałem chóru Polihymnia, ul. Franciszkańska 2, Poznań

g. 10.00-11.15 Część wspomnieniowa o Misterium Meki Pańskiej na Poznańskiej Cytadeli i jego reżyserze Arturze Piotrowskim - kim był, dlaczego swoje reżyserskie, filmowe i menadżerskie umiejętności zainwestował głównie w to wydarzenie? Skąd wzięła się u niego misteryjna pasja?

g. 11.35-13.00 Misterium w przyszłości
Zadamy sobie pytania o specyfikę tego widowiska (Misterium największego w Europie), jego ograniczenia (zarówno organizacyjne jak i instytucjonalne), autorstwo (czy można myśleć o ciągu dalszym Misterium Pasyjnego w Poznaniu po śmierci jego reżysera), perspektywy na przyszłość. Czy są instytucje, które mogą się zaangażować w projekt? Czy inicjatywę należy rozwijać w innych kierunkach, w jakich?

g. 15.00 Premiera filmu dokumentalnego o Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli (30 min.)
po projekcji dyskusja z publicznością, Kino Muza, ul. Święty Marcin 30, Poznań

Zgłoszenia: proposnania@gmail.com

Zobacz www.misterium.eu/