Czarno-biała fotografia elegancko ubranego mężczyzny w cylindrze.

"Arystokracja polska w Paryżu XVIII-XXI" - wykład online prof. Igora Kraszewskiego

2022-04-20 ( środa )
online

Wydarzenie to kolejny wykład z cyklu "Paryż. Spotkania z historią najsłynniejszego miasta świata".

Jeszcze za Burbonów Paryż był celem podróży magnatów z Rzeczypospolitej, jako stolica najświetniejszej monarchii europejskiej. Rewolucja francuska ścięła również kilka polskich głów arystokratycznych, ale za Napoleona gromady szlachty polskiej i litewskiej pośpieszyły nad Sekwanę starać się o Polskę (albo o osobiste korzyści). Później Paryż przygarniał wygnańców po powstaniach, arystokratycznych artystów tęskniących za swobodą twórczą, politycznych rozbitków. Najbardziej znanym ośrodkiem był Hôtel Lambert skupiający rodzinę, zwolenników i współpracowników księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. We Francji spotkać można było najgłośniejsze nazwiska dawnej Rzeczypospolitej: Zamoyscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Braniccy, Potoccy, Raczyńscy, Reyowie... W XX wieku ich obecność we Francji zaczęła zmieniać swój charakter -wciąż pielęgnujący polskość, stopniowo arystokraci wrastali w lokalne społeczności i dzielili losy francuskich elit szlacheckich, borykających się z wyzwaniami nowych czasów. Do dziś nad Sekwaną żyją potomkowie wielkich polskich i litewskich rodzin, odzwierciedlając meandry trudnej ale barwnej i pięknejhistorii.

Dr hab. prof. UAM Igor Kraszewski jest pracownikiem Wydziału Historii UAM w Poznaniu. Od początków swej pracy akademickiej związany z tematyką polską-francuską, pracę doktorską obronił w systemie współpromotorstwa (prof. Maciej Serwański z UAM i prof. Chantal Grell z Wersalu). Zajmuje się przede wszystkim epoką nowożytną, historią kultury, dworów i elit społecznych oraz historią idei.Od września 2020 roku jest konsulem honorowym Francji w Poznaniu.

Zobacz dombretanii.org.pl/wyklady-online