Plakat promujący wydarzenie.

Wykład Karola Siemaszko z cyklu Utracona i odzyskana? Poznański sposób na niepodległość 1939-1956

2022-06-09 ( czwartek )
18:00
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN), Sala Posiedzeń, ul. Mielżyńskiego 27/29, Poznań

dr Karol Siemaszko (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) wygłosi wykład pt. W trosce o interesy Państwa Polskiego, czyli poznaniacy i mały kodeks karny.

W trosce o interesy Państwa Polskiego, czyli poznaniacy i mały kodeks karny

Dekret o przestępstwach szczególne niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa z 13 czerwca 1946 roku (tzw. mały kodeks karny) był jednym z najważniejszych aktów komunistycznego prawa karnego. Głównym celem tego aktu było wymuszenie posłuszeństwa społeczeństwa dla nowej komunistycznej władzy. Mały kodeks karny penalizował m.in. takie czyny jak rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wyrządzić istotną szkodę interesom państwa (tzw. szeptanka) oraz lżenie ustroju Państwa czy wywóz ruchomości z tzw. ziem odzyskanych. Wspominanie powyżej typy czynów zabronionych uderzały m.in. wolność wypowiedzi. Przedstawione zostaną wyniki analizy spraw rozpatrywanych przez sądy okręgowe funkcjonujące w latach 1945-1950 na obszarze ówczesnego województwa poznańskiego. W oparciu o zachowane akta spraw przedstawione zostaną także informacje na temat sprawców przestępstw, w tym przede wszystkim ich wieku, pochodzenia społecznego, wykształcenia i płci.

dr Karol Siemaszko - doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek PTPN. W latach 2017-2021 adiunkt na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Autor rozprawy doktorskiej pt. "Tzw. Mały kodeks karny z 13 czerwca 1946 roku w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950" obronionej w 2013 roku. W latach 2014-2016 kierownik projektu badawczego "Przestępczość na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950 w świetle orzecznictwa Sądów Okręgowych w Zielonej Górze, Głogowie z siedzibą w Nowej Soli i Gorzowie Wielkopolskim" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wykład będzie również transmitowane online.

Cykl wykładów realizowany jest w ramach projektu "Jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i działania edukacyjno-kulturalne na rzecz mieszkańców Poznania" współfinansowanego przez Miasto Poznań #poznańwspiera.

Załącznik