Aktorzy Asz Teatru w przestrzeniach Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza. Fot. Paulina Nowak
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, ul. Stary Rynek 84

Noc Muzeów u Sienkiewicza