Salon Muzyczny
Salon Muzyczny Feliksa Nowowiejskiego, al. Wielkopolska 11, Poznań

Gala Muzyki Dawnej