koncert zespołu barokowego

Poznań Baroque 2017 - Świat kręci się wokół Vivaldiego

2017-09-17 ( niedziela )
CK Zamek, Sala Wielka, ul. Święty Marcin 80/82, Poznań

Wykonawcy:
Shunske Sato - skrzypce, lider
Zespół barokowy Kore:
Fredrik From, Irma Niskanen - skrzypce
Jesenka Balic Zunic - altówka
Esmé de Vries - wiolonczela
Szilárd Chereji - kontrabas
Joanna Boślak-Górniok - klawesyn, lider

Bilety 20 zł.

Bilety dostępne w: