Na zdjęciu kobieta w stroju ludowym grająca na bandurze.

Z Ukrainą w sercu - koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów Ukrainy

2022-05-31 ( wtorek )
19:00
Aula Artis, ul. Kutrzeby 10

Kategoria: Muzyka

Bandura - ukraiński instrument ludowy, pierwowzorem którego była kobza ukraińska. Kobziarze niegdyś byli nosicielami wiedzy historycznej wśród ludu ukraińskiego. Chodzili od wsi do wsi śpiewając dumy o zwycięskich bitwach, o wyprawach kozackich, a także zwykłe pieśni ludowe i melodie taneczne. Lata 30. XX wieku i okres stalinizmu przyniosły prześladowania wędrujących bardów ukraińskich, areszty i kary śmierci. Kobza /bandura stała się symbolem narodowym Ukraińców, instrumentem, który zyskał miano "broni muzycznej".
Początki Narodowej Kapeli Bandurzystów sięgają 1918 roku, kiedy to Wasyl Jemeć założył kapelę w Kijowie. W 1925 powstała Kapela w Połtawie (Wołodymyr Kabaczok), aby w 1935 połączyć się w jeden zespół. Podczas II wojny świawoej Kapela pod kierownictwem Hryhorija Kytastego emigruje do USA, gdzie do dzisiaj działa jako Ukraińska Kapela Bandurzystów USA im. Tarasa Szewczenki z siedzibą w Detroit. W Ukrainie powojennej (radzieckiej) Kapela Bandurzystów wznowiła pracę w 1946 roku pod kierownictwem Oleksandra Minkiwskiego.
Od 2009 zespołem kieruje Jurij Kuracz. Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy - to zespół ponad 50. zawodowych bandurzystów, będących równocześnie chórzystami i solistami. Repertuar składa się z pieśni patriotycznych, ludowych, także kompozycji współczesnych.

Wstęp wolny.

opr.sw