Baner z nazwą wydarzenia.

XIX Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna

2022-06-25 ( sobota ) – 2022-06-27 ( poniedziałek )
Szkoły muzyczne przy ul. Solnej 12, Poznań

Kategoria: Muzyka

Celem Stowarzyszenia Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna są działania na rzecz kultury i edukacji artystycznej. Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:

  • wspieranie, inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych jak: konkursy, koncerty, festiwale, imprezy okolicznościowe
  • wspieranie działań na rzecz edukacji artystycznej i kultury poprzez fundowanie nagród, stypendiów, propagowanie wartościowej artystycznie twórczości muzycznej, popieranie utalentowanych muzycznie osób i zespołów oraz tworzenie warunków dla ich kształcenia, organizowanie kursów muzycznych
  • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz kultury i edukacji artystycznej.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Zobacz telemann.art.pl/