Baner promujący wydarzenie.

Temat rzeki jest nam bardzo bliski, dlatego w tym roku cykl Rzeka Żywa dotyczy projektu "Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu".

Dzięki projektowi w okolicy Bramy Poznania powstała Ekologiczna Ścieżka Edukacyjna oraz Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa. Naszym celem jest stworzenie warunków do edukacji poprzez doświadczanie i przebywanie blisko rzeki. Projekt ma charakter partnerski i realizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Poznania (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Poznański odcinek doliny Cybiny to tajemnicza enklawa dzikiej przyrody w sercu miasta, której sekrety okrywamy wciąż na nowo. Podczas czterech weekendów (lipiec-sierpień) spotkamy się na koncertach, spektaklach, spacerach, warsztatach i kinie plenerowym. Cykl Rzeka Żywa adresowany jest do wszystkich mieszkańców i mieszkanek Poznania oraz turystów niezależnie od wieku. Poprzez edukację ekologiczną działamy na rzecz wysychającej Cybiny pod hasłem #DziedzictwoDlaKlimatu.

Program wydarzeń.

UWAGA! Na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy.